לוגו ראשי

לייעוץ ומכירות: 073-3705555

בניין חדש מקבלן

שתפו

8 כללי חובה לקבלת רכוש משותף\מערכות מקבלן :

1. דוח בדק – דוח זה הינו בבחינת חובה עבור דיירי הבניין לכן מומלץ מאוד לבצע בדיקה לרכוש המשותף ע"י מהנדס אזרחי / בניין מומחה בעל ניסיון מקצועי לפחות 10 שנים ושנתן לפחות פעמיים חוות דעת מקצועית לבית משפט.

• מומלץ לבצע את דוח הבדק קרוב לזמן מסירת הרכוש המשותף לידי הדיירים וזאת כדי למנוע ויכוחים מי אשם בליקויים שהתגלו, וכל עוד אחריות היזם קיימת.

• יש לדרוש כי הדוח יכלול את הצהרת המומחה וניסיון מקצועי, וכי בפירוט הליקויים שנמצאו יהיו גם המלצות לתיקון בצירוף צילומי הליקויים והתקנים הרלוונטיים כולל אומדן עלויות לתיקון כל סעיף וסעיף וזאת על פי המחירונים הנהוגים והמקובלים בתחום.

2. דוח איטום – הדוח החשוב ביותר לרכוש המשותף הוא דוח האיטום יש לבצע סקירה מקיפה ע"י מומחה איטום העוסק בתחום לפחות 15 שנה ויותר וכי מסר לפחות פעמיים חוות דעת לבית משפט.

3. הקמת קבוצה משותפת – יש להקים קבוצת WhatsApp לכלל הרוכשים למסירת הודעות ולקבוע ישיבת זום לכלל הרוכשים לשם בחירת וועד זמני שיהיה פעיל עד חצי שנה מיום אכלוס הבניין לשם קבלת החלטות.

4. קבלת רכוש משותף – יש להוציא הודעה באופן מידי לכלל הרוכשים כי רק ועד הבניין הזמני ראשי לקבוע מי יקבל לידיו את הרכוש המשותף וכי אין לאף אחד רשות לעשות זאת, כמו כן יש להוציא הודעה כזו גם ליזם / קבלן במייל ולקבל אישור על קבלת המייל הנ"ל.

5. בחירת חברת ניהול – מומלץ להתקשר עם חברת ניהול מקצועית לפחות חודש לפני מועד האכלוס מומלץ לבדוק כי לחברת הניהול יש ברזומה לפחות שני פרויקטים שקיבלו מיזם / קבלן ושהחברה עדיין נותנת שרותי ניהול לפרויקט לפחות שנה וחצי ויותר מיום אכלוס הבניין.

חשוב קבלת הרכוש המשותף ע"י חברת הניהול הינה קבלה תפעולית בלבד והיא אנינה מחליפה דוח בדק ע"י מומחה המקובל על בתי המשפט.

6. תיעוד סיורים – חשוב לקבל באופן מידי צילום של דוח סיור מסירת רכוש משותף ומערכות בסוף כל יום סיור, אפילו, אם הסיור לא הסתיים באותו היום. ולדרוש שהדוח הסופי יגיע למייל של הוועד מודפס.

7. ליקויים ופגמים בדיקה – חשוב שכל חבר ועד ו/או דייר המסתובב בבניין יצלם כל תיקון הנעשה בבניין ויישלח לחברי הועד לשם שמירה והוכחה במקרה הצורך אם התיקון לא נעשה כנדרש או לפי התקן, לאחר השלמת הליקויים והפגמים שנתגלו יש לזמן בדיקה חוזרת ביחד עם נציגי היזם.

8. הסתייגויות ואי הסכמות – במידה וקיימות הסתייגויות ואי הסכמות עם היזם / קבלן יש לציין אותם בדוח (פרטיכול) המסירה ולא לוותר על תיעוד ההסתייגויות בדוח.

כללים אלה חשובים עבור הדיירים וחשוב לבצעם בשנת הבדק הראשונה (אחת מתוך כמה) "גרירת רגליים" בנושא זה עלולה לגרום נזק כספי לדיירי הבניין ופגיעה באיכות החיים בבניין עד כדי הורדת ערך הדירות בבניין.

דילוג לתוכן